-->

Link 690 - Mở khóa tài khoản bị vô hiệu hóa

Hướng dẫn mở khóa tài khoản bằng link 690

Vào một ngày đẹp trời, bạo vào Facebook và nhận được thông báo tài khoản bị khóa. Thì các bạn nhớ đọc bài viết này nhé!

Link 690 - Mở khóa tài khoản bị vô hiệu hóa

Có rất nhiều link contact để các bạn kháng cáo đến Facebook, nhưng hôm nay mình sẽ giới thiẹu cho các bạn link 690.

Tác dụng của link 690

  • Mở khóa tài khoản bị vô hiệu hóa
  • Mở khóa tài khoản không đủ điều kiện
  • Mở khóa tài khoản bị spam (treo)

Cách sử dụng link 690

Xin chào đội ngũ Facebook! Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa, tôi đã gửi yêu cầu nhưng không nhận được sự phản hồi. Rất mong nhận được trợ giúp từ Facebook!

  • Bước 4: Nhập địa chỉ email trong tài khoản
  • Bước 5: Ấn gửi!
 

Chú ý: Bạn chỉ cần đợi Facebook phản hồi về Email, hoặc là Facebook các bạn sẽ về bờ.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ cách báo cáo sự cố đăng nhập Facebook bằng link 890, nếu có vấn đề về khiếu nại hay bản quyền. Chúc các bạn ngày làm việc hiệu quả.

Copyright © Nguyễn Phong Blog

Bài viết liên quan:

Đánh giá của Bạn về bài viết này?