-->

Báo cáo tài khoản chưa đủ tuổi sử dụng Facebook (TUT dame 13t)

Báo cáo tài khoản chưa đủ tuổi sử dụng Facebook (TUT dame 13t)

Vì một lý do nào đó mà bạn muốn xóa tài khoản của một người trên Facebook? Vì các lí do như (War, người bạn ghét)... Hôm nay Nguyễn Phong Blog sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện nhé! Cùng theo dõi cách làm nào.

Tut dame 13t

Các bước thực hiện

Mình sẽ hướng dẫn các bạn báo cáo bằng link 791 và link 097 nhé!

Báo cáo bằng link 791

Bước 1: Tiến hành Fake IP Hàn Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc. (Nên dùng HMA cho chuẩn nhé)
Bước 3: Điền đầy đủ thông tin theo form ➤ Chọn 10 tuổi.
Bước 4: Khác (dán thần chú phía dưới vào):

충분히 삭제 페이 스 북 계정 사용자입니다. 왜냐 하면 그들은 단지 10 년 동안이이 선수 페이스 북 2014에 합류 했다. 검토 하 고이 시간 라 인을 삭제 해

Bước 5: Bấm gửi!

Báo cáo bằng link 097

Bước 1: Tiến hành Fake IP Hàn Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc. (Nên dùng HMA fake cho chuẩn).
Bước 3: Điền đầy đủ thông tin theo form ➤ Chọn 9 tuổi.
Bước 4: Khác (dán thần chú phía dưới vào):

페이스 북 팀 안녕하세요. 그 아이는 내 아들이다. 나는 아기의 아버지였다. 나를 위해이 계정을 삭제하시기 바랍니다.덕분에 팀 페이스 북

Bước 5: Bấm gửi!
Trong vòng 1-2h (một số trường hợp có thể lâu hơn) bạn sẽ nhận được phản hồi từ Facebook và tài khoản bạn báo cáo sẽ bị khóa FAQ 13 tuổi.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ TUT dame 13 tuổi mà mình đã chia sẻ cho các bạn, nếu có vấn đề về khiếu nại hay bản quyền vui lòng comment xuống dưới chúc các bạn ngày làm việc hiệu quả!

Copyright © Code Pro

Bài viết liên quan:

Đánh giá của Bạn về bài viết này?